Privacy statement

Kraamzorg Henna de Waal, gevestigd aan Buitenstraat 12, 4265 JH GenderenĀ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contract gegevens:

Kraamzorg H de Waal

https://www.kraamzorghennadewaal.nl

Buitenstraat 12

4265JH Genderen

hennadewaal@gmail.com

tel. 0612060500

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Kraamzorg Henna de Waal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maat van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • burgerservicenummer
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevnes hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op viaĀ info@kraamzorghennadewaal.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoongegevens verwerken.

Kraamzorg Henna de Waal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het afhandelen van een betaling
 2. u te kunnen bellen of mailen indein dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. om goederen en / of diensten bij u af te leveren
 4. de wetterlijke verplichting naar de belastingdienst

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Kraamzorg Henna de Waal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieen.

 • Persoonsgegevens 15 jaar
 • personalia 15 jaar
 • adres 15 jaar
 • medische gegevens 15 jaar

dit is in verband met de regels van de belastingdienst voor ondernemers

Delen van persoonsgegevens aan derden

Kraamzorg Henna de Waal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan eenĀ  wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwerlijkheid van uw gegevens.

Kraamzorg Henna de Waal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u zelf doen via uw persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand of schriftelijk naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kraamzorghennadewaal.nl

Om er zeker van de zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan , vragen wij een kopie van uw identieteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,de strook met nummers onderaan eht paspoort), paspoortnummer en bsn nummer zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

Kraamzorg Henna de Waal zal zo snel mogelijk , maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kraamzorg Henna de Waal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kraamzorg Henna de Waal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kraamzorghennadewaal.nl

Kraamzorg Henna de Waal heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoongegevens te beveiligen:

 • Beveiligingsoftware, zoals Firewall en Virusscanner
 • TLS (voorheen SSL) wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk HTTPS en het hangslotje in de adresbalk.